Scholen, verenigd in het Platform vmbo Dienstverlening en Producten, kunnen er op rekenen dat het Platform waakt over de belangen van de school. Hiervoor onderhouden wij contacten met de ministeries van OCW en E,L&I, het College voor Examens, het CITO en de Stichting Platforms VMBO en andere voor het vmbo relevante organisaties en instellingen.