In samenwerking met vijf hogescholen is de Minor D&P ontwikkeld. Met als doel het opleiden van vakbekwame tweedegraads docenten voor het VMBO profiel Dienstverlening & Producten. Voor het behalen van de profielbevoegdheid geldt een overgangstermijn tot 2021.

Onderstaande informatiebrochure geeft inzicht in de leerdoelen van het bij- en nascholingstraject op
basis van de hbo-minor D&P. Voor informatie kunt u terecht bij de contactpersonen van de
deelnemende hogescholen (Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogeschool Eindhoven, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht, Aeres Hogeschool Wageningen) en bij het platform vmbo Dienstverlening en Producten.

A-161018 Informatiebrochure Bijscholing Obv Minor DEF
A-161018 Informatiebrochure Bijscholing Obv Minor DEF
a-161018-informatiebrochure-bijscholing-obv-minor-DEF.pdf

664.8 KiB
540 Downloads

 

Bijscholingsmogelijkheden zijn ook mogelijk via Bijscholing VMBO. Naast bijscholing voor de vier profielmodulen vindt u hier ook trainingen voor de andere profielen.