In samenwerking met de Hoge Scholen en andere scholingsaanbieders worden  bij- en nascholingstrajecten ontwikkeld.