Handige links voor al je vragen

OC&W (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Cito

CvTE (College voor Toetsen en Examens)

Stichting Platforms VMBO

Nieuw VMBO

Sterk Techniekonderwijs

Sterk Beroepsonderwijs

Centrale Financiën Instellingen (CFi)

Steunpunt Taal en Rekenen

Flipboek Loopbaanschool

Interesse om (versneld) bevoegd docent 2e graad D&P te worden klik hieronder door…
Aeres Hogeschool Wageningen
Deeltijd
Voltijd

Hogescholen die de Minor D&P aanbieden;
Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Windesheim

Aeres Hogeschool

Fontys Hogeschool