Het ontwikkelen van Intersectoraal VMBO gaat niet vanzelf, er komt nogal wat bij kijken. Scholen die met een intersectoraal programma willen starten, hebben behoefte aan ondersteuning. Het Platform biedt die ondersteuning in de onderzoeks- en besluitvormingsfase, die voorafgaat aan de daadwerkelijke ontwikkeling van het intersectorale programma. Natuurlijk kunnen de aangesloten scholen ook een beroep doen op het Platform bij de verdere ontwikkeling en doorontwikkeling van het intersectoraal programma.