Wij kunnen het niet allemaal alleen en willen dat ook niet. Met Partners in Ontwikkeling (PiO) halen wij nog meer kennis en ervaring binnen onze organisatie. Het PiO, bestaande uit CPS en Edith Vissers Onderwijsadvies, ondersteunt ons bij de netwerkbijeenkomsten. Willen jullie weten wie Gert-Jan Bos (CPS) en Edith Vissers zijn en wat hun ideeën en ambities zijn

Gert-Jan Bos

Leren doe je altijd en overal en Ik ben omdat wij zijn zijn mijn kijkwijzers bij het ontwikkelen van “Intersectoraal Onderwijs”. Ontwikkelen doe je samen, daaruit groeit een voor de school passend concept, zodat voor de leerling die brede voorbereiding op zijn mogelijkheden in de maatschappij worden vormgegeven en de basis biedt voor zijn verdere ontwikkeling naar een leven dat bij hem past.”

Edith Vissers

“De wereld van morgen vraagt om mensen die hun kwaliteiten en talenten kennen en kunnen inzetten. Voor veel leerlingen is een brede oriëntatie op de toekomst (vervolgopleiding en arbeid) van groot belang. Het profiel Dienstverlening en Producten maakt dit binnen een groot aantal scholen voor vmbo-leerlingen mogelijk. Ik ben er dan ook trots op dat ik via het platform Dienstverlening en Producten mag bijdragen aan deze vorm van ondernemend, duurzaam en innovatief onderwijs.”