Wij kunnen het niet allemaal alleen en willen dat ook niet. Met Partners in Ontwikkeling (PiO) halen wij nog meer kennis en ervaring binnen onze organisatie. Het PiO, bestaande uit CPS en KPC-groep, ondersteunt ons bij de netwerkbijeenkomsten. Willen jullie weten wie Irene de Kort (KPC Groep) en Gert-Jan Bos (CPS) zijn en wat hun ideeën en ambities zijn

Irene de Kort

Steeds meer is het onderwijs, en zeker het vmbo, aan het zoeken naar hoe de talenten en passie van jongeren beter herkend en gestimuleerd kunnen worden. Brede kennismaking met werkvelden, loopbaanoriëntatie en begeleiding, betekenisvol en contextrijk leren, samenwerken met externe opdrachtgevers, het zijn allemaal ontwikkelingen die bijdragen aan optimale voorbereiding voor leerlingen op het vervolgonderwijs, het beroep en op het leven zelf.

Aan deze zoektocht draag ik graag mijn steentje bij, via het platform D&P of op scholen zelf waar ik samen met teams invulling geef aan het nieuwe vmbo.

“Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” (Albert Einstein)

Gert-Jan Bos

” ‘Leren doe je altijd en overal’ en ‘Ik ben omdat wij zijn’ zijn mijn kijkwijzers bij het ontwikkelen van “Intersectoraal Onderwijs”. Ontwikkelen doe je samen, daaruit groeit een voor de school passend concept, zodat voor de leerling die brede voorbereiding op zijn mogelijkheden in de maatschappij worden vormgegeven en de basis biedt voor zijn verdere ontwikkeling naar een leven dat bij hem past.”