Het is gelukt! De redactie van de laatste lesbrieven van profielmodule 4 is afgerond. Hiermee hebben we voor de leden contextrijk lesmateriaal voor alle vier de profielmodules, geordend volgens de leerdoelen zoals die in de syllabus staan. Leden van het Platform kunnen het lesmateriaal vinden in de InfoBox. (Het pad er naar toe is InfoBox -> leermiddelen -> 2. Bovenbouw -> Aan de slag met D&P.) Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeffrey Whyte.