De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma en sluiten dat af. Samen met SLO, de VO-raad, het Platform TL, SPV, de MBO Raad, het Havo-platform en VNO-NCW/MKB Nederland werkt het ministerie van OCW aan deze nieuwe leerweg.

De pilot voor de nieuwe leerweg gaat binnenkort starten. 18 scholen kunnen zich inschrijven voor de doorontwikkeling van D&P. Het doel is om leerlingen beter voor te bereiden op zowel de keuze als de daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs en om alle leerlingen praktische ervaring te laten opdoen in en buiten de school. In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma plus minimaal vijf theoretische vakken (als Nederlands, Engels, wiskunde, enz.).

Wil je meedenken over de doorontwikkeling van D&P op jouw school? Dan kun je meedoen aan de pilot. Elke schoolvestiging mag zich opgeven voor één pilotprogramma. Beschikbare plekken voor D&P:

Op de schoolvestiging wordt de gl aangeboden eventueel met vbo en/of in brede scholengemeenschap 2
Op de schoolvestiging wordt de tl aangeboden i.c.m. vbo en/of brede scholengemeenschap 6
Op de schoolvestiging wordt de tl aangeboden zelfstandig of i.c.m. havo/vwo 6
Op de schoolvestiging wordt zowel de gl als de tl aangeboden eventueel i.c.m. vbo en/of havo/vwo 3
VSO-school 1

 

De subsidieaanvraag kan worden ingediend van 1 juni tot en met 15 september 2020, zie de volgende links:
Algemene informatie
Staatscourant (subsidieregeling)
Activiteitenplan

Meld je aan als pilotschool voor D&P! Heb je ondersteuning nodig of zoek je naar mogelijkheden om het programma D&P vorm en inhoud te geven, bel of mail ons. We denken graag met jullie mee.

Kijk voor meer informatie op de website van Sterk Beroepsonderwijs.