Bij het profiel Dienstverlening & Producten (D&P) van het vmbo oriënteren leerlingen zich op uiteenlopende arbeidsgebieden met een geïntegreerde loopbaanbegeleiding 엘더스크롤 5 스카이림 다운로드. Dat doen ze in de wereld van de dienstverlening en in de technologische wereld van het ontwerpen en het maken van producten. D&P geeft ruimte voor uitstel van studie- en beroepskeuze tot de overstap naar mbo en havo en biedt daardoor mogelijkheden voor oriëntatie en het ontdekken van talenten net framework 3.5 sp1 다운로드. Bij D&P worden leerlingen breed toegerust met vaardigheden voor de toekomst.

De algemene beroepscompetenties vormen de kern van het programma D&P: kennis, vaardigheden en houdingen die in alle soorten werk nodig zijn 오페라브라우저 동영상 다운로드. De arbeidsgebieden vormen de context voor verschillende soorten werkervaring. Het programma draagt bij aan een gevarieerd, toekomstbestendig, aantrekkelijk beroepsonderwijs met veel ruimte voor de inbreng van de school en de regio waarin de school zich bevindt Download adobe premiere pro cc 2019.

Het ministerie van Onderwijs werkt aan een kader waarbinnen het praktische programma van de nieuwe leerweg (samenvoeging van de gemengde leerweg en theoretische leerweg) vorm en inhoud moet krijgen 자멘도 다운로드. Het platform streeft ernaar om samen met zijn 170 scholen en meer dan 200 locaties voor de nieuwe leerweg een programma op te stellen dat logisch aansluit bij het breed oriënterende programma D&P voor de basis-, en kaderberoepsgerichte leerweg Premier Pro 2.0.

Portretten van drie scholen over de nieuwe leerweg:
Lifestyle & Ondernemerschap bij OBC Bemmel de Essenpas 

Sk21lls bij De Lingeborgh in Geldermalsen