Scholen, verenigd in het Platform vmbo Dienstverlening & Producten, kunnen er op rekenen dat het Platform waakt over de belangen van de school. Hiervoor onderhouden wij contacten met het ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens, het CITO en de Stichting Platforms VMBO en andere voor het vmbo relevante organisaties en instellingen.