In samenwerking met vijf hogescholen is de hbo-minor D&P ontwikkeld. Met als doel het opleiden van vakbekwame tweedegraads docenten voor het VMBO profiel Dienstverlening & Producten. Voor het behalen van de profielbevoegdheid middels de minor geldt een overgangstermijn tot augustus 2021.

In september start de initiële lerarenopleiding D&P bij een aantal hogescholen.
Voor informatie kijk op:

Hogeschool van Amsterdam Minor D&P
Fontys Hogeschool Eindhoven Minor D&P
Fontys Hogeschool Eindhoven Initiële opleiding D&P
Hogeschool Windesheim Minor D&P
Hogeschool Windesheim Initiële opleiding D&P klik hier voor de Folder
Aeres Hogeschool Minor D&P
Aeres Hogeschool Initiële opleiding D&P

Onderstaande informatiebrochure geeft inzicht in de leerdoelen van het bij- en nascholingstraject op basis van de hbo-minor D&P.

A-161018 Informatiebrochure Bijscholing Obv Minor DEF
A-161018 Informatiebrochure Bijscholing Obv Minor DEF
a-161018-informatiebrochure-bijscholing-obv-minor-DEF.pdf

664.8 KiB
743 Downloads

Bijscholing is ook mogelijk via bijscholingvmbo.nl
Naast bijscholing voor de vier profielmodulen vindt u hier ook trainingen voor de andere profielen en keuzevakken.