De nieuwe leerweg

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma en sluiten dat af. Samen met SLO, de VO-raad, het Platform TL, SPV, de MBO Raad, het Havo-platform en VNO-NCW/MKB Nederland werkt het ministerie van OCW aan deze nieuwe leerweg.

Het advies van SLO is om D&P voor de nieuwe leerweg samen met het mbo, havo en bedrijfsleven stevig door te ontwikkelen, zodat er een meer op doorstroom gericht examenprogramma kan ontstaan. Het wordt een praktijkgericht programma dat alle gl- en tl- scholen onder een nieuwe naam kunnen aanbieden.

Dat betekent dat er een nieuw breed examenprogramma wordt ontwikkeld waarbij jongeren op actieve en praktische wijze kennis maken met en voorbereid worden op diverse arbeidsmarktgebieden. In dit examenprogramma komt het systematische werken en het werken aan de hand van praktische, realistische opdrachten als eindtermen terug.

De komende maanden wordt er gewerkt aan deze doorontwikkeling. Hiervoor is een doorontwikkelgroep ingericht. Deze groep werkt aan de doorontwikkeling en aanpassing van D&P tot een concept examenprogramma voor het praktijkgerichte programma op basis waarvan de pilotscholen in augustus 2021 de pilot starten met leerlingen.

Voor meer informatie over De Nieuwe Leerweg kijk op de website van Sterk Beroepsonderwijs.

Portretten van scholen met D&P in de GL/TL

Nog meer voorbeeld scholen met het profiel D&P in de GL/TL: