De nieuwe leerweg

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft het concept examenprogramma voor de pilot praktijkgericht programma D&P voor de nieuwe leerweg vastgesteld. Dat is een belangrijke mijlpaal: vanaf september gaan 19 pilotscholen met dit concept examenprogramma aan de slag. Het werk van SLO en de ontwikkelgroepen heeft geresulteerd in concept examenprogramma’s voor de praktijkgerichte programma’s D&P, E&O, IT, Z&W en T&T.
Om kennis te nemen van het examenprogramma van het praktijkgerichte programma D&P klik hier.

Wil je meer weten over het proces en de diverse online bijeenkomsten die zijn georganiseerd zijn door het platform vmbo D&P kijk op de infobox.

De programma’s zullen worden bijgesteld op basis van ervaringen van de pilotscholen en reacties vanuit het veld bijgesteld. Voor meer informatie over de nieuwe leerweg klik hier.

Ook niet-pilotscholen kunnen met deze concept examenprogramma’s aan de slag. Let op: deze scholen mogen een praktijkgericht programma alleen als extra-curriculair vak aanbieden. Scholen kunnen zich ook op andere manieren voorbereiden op de invoering van de nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma, bijvoorbeeld door deel te nemen aan scholing in het kader van de nieuwe leerweg. Klik op scholing, als je hier meer over wilt weten.