MK Publishing / MK Educatie

Nieuwe aanpak profiel Dienstverlening en Producten

D&P-Totaal is een vernieuwende leerlijn voor het beroepsgerichte vmbo-programma Dienstverlening en Producten (D&P). Met D&P-Totaal werk je vanuit de keuzevakken. Leerlingen krijgen de kans hun affiniteit te ontdekken. En er is ruimte voor veel creativiteit.

Presentatie van de leermiddelenmarkt – MK Educatie DP Totaal

Meer informatie MK Publishing / MK Educatie