Dienstverlening & Producten als praktisch programma in de nieuwe leerweg (GL+TL)

Bij het profiel Dienstverlening & Producten (D&P) van het vmbo oriënteren leerlingen zich op uiteenlopende arbeidsgebieden met een geïntegreerde loopbaanbegeleiding. Dat doen ze in de wereld van de dienstverlening en in de technologische wereld van het ontwerpen en het maken van producten. D&P geeft ruimte voor uitstel van studie- en beroepskeuze tot de overstap naar mbo en havo en biedt daardoor mogelijkheden voor oriëntatie en het ontdekken van talenten. Bij D&P worden leerlingen breed toegerust met vaardigheden voor de toekomst.

De algemene beroepscompetenties vormen de kern van het programma D&P: kennis, vaardigheden en houdingen die in alle soorten werk nodig zijn. De arbeidsgebieden vormen de context voor verschillende soorten werkervaring. Het programma draagt bij aan een gevarieerd, toekomstbestendig, aantrekkelijk beroepsonderwijs met veel ruimte voor de inbreng van de school en de regio waarin de school zich bevindt.

Het platform streeft ernaar om samen met zijn scholen voor de nieuwe leerweg een D&P programma op te stellen voor de nieuwe leerweg dat logisch aansluit bij het breed oriënterende programma D&P voor de basis-, en kaderberoepsgerichte leerweg.