Eventz

(oude versie, wordt binnenkort geüpdatet)

Eventz is in 2015 ontwikkeld als voorbeeldthema D&P en bevat een rijke hoeveelheid aan materiaal. Het materiaal moet dan ook niet gezien moet worden als ‘kant-en-klare’ lesmethode. Het heeft als doel scholen te inspireren en uit te nodigen om mee te arrangeren en te bewerken, aan te passen aan de (regio gebonden) wensen en eisen van de eigen school.

Met de (beroeps)praktijkgerichte taken en opdrachten beoogt Eventz bovendien handvatten te bieden aan scholen in hun samenwerking met organisaties en bedrijfsleven uit de omgeving. Zo kunnen opdrachten uit Eventz eenvoudig worden omgevormd naar opdrachten die daadwerkelijk uit te voeren zijn onder supervisie of in de praktijk van een organisatie of bedrijf uit de regio waarmee een school samenwerkt.