2019-2020
Aantal leerlingen vmbo B/K/G:      119.038 leerlingen
Aantal leerlingen profiel D&P:         35.286 leerlingen (29,6% van de vmbo leerlingen)

Bron: DUO https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/01-leerlingen-vo-per-vestiging-naar-onderwijstype-2019.xlsx


Bestemming leerlingen met een diploma D&P:
MBO Zorg, welzijn, sport:                                  27,1%
MBO Zakelijke dienstverlening, veiligheid:        13,5%
MBO Creatieve industrie en ICT:                       12,1%
MBO Voedsel, groen, gastvrijheid:                     11,4%
MBO Techniek en gebouwde omgeving:              9,8%
MBO Handel:                                                        8,6%
MBO Mobiliteit, transport, logistiek, maritiem:      6,3%
MBO Bovensectoraal:                                           5,4%
Overig:                                                                  4,3%
havo-vwo:                                                             1,5%

Bron: Stroomdiagrammen Sterk Beroeps Onderwijs, laatste jaar vmbo 2018/2019 https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/app

Bron: DUO https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/01-leerlingen-vo-per-vestiging-naar-onderwijstype-2019.xlsx