Het ontwikkelen van een onderwijsprogramma van  het vmbo profiel Dienstverlening & Producten, D&P, gaat niet vanzelf, er komt nogal wat bij kijken. Scholen die met een D&P programma willen starten, hebben behoefte aan ondersteuning. Het Platform biedt die ondersteuning in de onderzoeks-en besluitvormingsfase en bij de implementatie. Natuurlijk kunnen de aangesloten scholen ook een beroep doen op het Platform bij de verdere ontwikkeling en doorontwikkeling van D&P.