We bevinden ons in een bizarre tijd en onwerkelijke situatie. Tegelijkertijd staan we voor de uitdaging om voor tenminste drie weken onderwijs op afstand te organiseren en om de examenklassen zo succesvol mogelijk voor te bereiden op het examen. Het platform D&P denkt graag met jullie mee om vorm en inhoud te geven aan een lesprogramma D&P op afstand. Het platform biedt leden gratis lesmateriaal D&P aan, voor zowel de onderbouw als de bovenbouw middels de InfoBox. Via de website www.platformdenp.nl is de InfoBox te bereiken. Alle leden hebben hiervoor inloggegevens gekregen. Heb je nog geen inloggegevens, dan kun je deze aanvragen via de website of door een mailtje te sturen naar info@platformdenp.nl .

Het lesmateriaal is:

       ontwikkeld door docenten D&P en professionele educatieve auteurs

       eindtermendekkend

       vrij aan te passen aan je eigen, school specifieke, situatie en wensen

       voorzien van antwoordmodellen en praktische tips

       eenvoudig, in Word, te downloaden

Binnen de InfoBox staan leermiddelen die vrij te gebruiken en aan te passen zijn voor al onze leden. Enkele voorbeelden:

1. Examen: in deze map staan de volledige CSPE’s D&P van 2016 t/m 2020. Alle benodigde bestanden, bijlagen, uitwerkbijlagen en correctievoorschriften kunnen gedeeld worden met leerlingen. We wijzen jullie ook op de mogelijkheden om minitoetsen te oefenen op de Facet oefenomgeving (https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_3)

2. Leermiddelen: in deze map staat lesmateriaal voor de onderbouw en bovenbouw.

Aan de slag met D&P (bovenbouw)

Laat leerlingen aan het werk gaan met simulatieopdrachten uit de beroepspraktijk!

In Aan de slag met D&P worden leerlingen uitgedaagd om realistische taken uit te voeren in beroepsgerichte contexten. Zo doen zij niet alleen ervaring op met een grote variatie aan werkzaamheden, maar maken zij ook kennis met diverse beroepen en werkomgevingen. Hierdoor kunnen de leerlingen in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) op effectieve wijze keuzes maken!

Aan de slag met D&P dekt alle eindtermen zoals geformuleerd in de syllabus en is bedoeld om gebruikt te worden in combinatie met de Toolkit en met bronnenmateriaal (theorie) .

Toolkit (bovenbouw)

Geeft leerlingen houvast bij het uitvoeren van contextrijke taken!

De Toolkit is een hulpmiddel bij Aan de slag met D&P of bij ander contextrijk lesmateriaal. Hij bestaat uit een serie stapsgewijze instructies (stappenplannen) waarmee leerlingen hun contextrijke taken of opdrachten in allerlei werk gerelateerde situaties gemakkelijk kunnen uitvoeren. De inhoud dekt alle eindtermen van D&P die betrekking hebben op vaardigheden.

Expeditie D&P (onderbouw)

Biedt leerlingen al vanaf klas 1 en 2 de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende arbeidsgebieden!

Expeditie D&P bestaat uit 16 minithema’s en bevat praktijkgerichte taken waarin leerlingen kennis maken met diverse arbeidsgebieden . Dankzij een Loopbaandossier, dat ook deel uitmaakt van Expeditie D&P, kan LOB geïntegreerd worden aangeboden. Het materiaal vormt een doorlopende leerlijn met D&P in de bovenbouw, maar leent zich ook uitstekend voor leerlingen die een ander profiel zullen kiezen.

Eventz (oude versie, wordt binnenkort geüpdatet)

Eventz is in 2015 ontwikkeld als voorbeeldthema D&P en bevat een rijke hoeveelheid aan materiaal. Het materiaal moet dan ook niet gezien moet worden als ‘kant-en-klare’ lesmethode. Het heeft als doel scholen te inspireren en uit te nodigen om mee te arrangeren en te bewerken, aan te passen aan de (regio gebonden) wensen en eisen van de eigen school.

Met de (beroeps)praktijkgerichte taken en opdrachten beoogt Eventz bovendien handvatten te bieden aan scholen in hun samenwerking met organisaties en bedrijfsleven uit de omgeving. Zo kunnen opdrachten uit Eventz eenvoudig worden omgevormd naar opdrachten die daadwerkelijk uit te voeren zijn onder supervisie of in de praktijk van een organisatie of bedrijf uit de regio waarmee een school samenwerkt.

We wensen iedereen veel succes in deze bijzondere tijd. Mochten er vragen zijn over de mogelijkheden van onze leermiddelen, dan denken we graag met jullie mee.