Online Netwerkbijeenkomst

D&P in relatie tot ISK

Dienstverlening en Producten in vmbo en ISK’s, een slimme combi?

Het aantal nieuwkomers dat jaarlijks naar Nederland komt, waaronder kinderen en jongeren in de vo-leeftijd, fluctueert. Scholen hebben de verantwoordelijkheid om alle nieuwkomersleerlingen goed en toegankelijk onderwijs te bieden, eerst via een internationale schakelklas (ISK) en daarna in het reguliere vo. Een succesvolle doorstroom vanuit ISK’s naar regulier onderwijs is een complexe opdracht. Naast aandacht voor de reguliere leerlijnen in een ISK lijkt het belangrijk dat leerlingen zich ook kunnen oriënteren op het vervolgonderwijs.
Het beroepsoriënterende profiel Dienstverlening en Producten dat binnen veel vmbo-scholen wordt aangeboden zou hier wellicht wat in kunnen betekenen. Vanwege het brede oriënterende karakter van het onderwijsprogramma Dienstverlening en Producten kan het zinvol en aantrekkelijk zijn om een soort van ‘D&P-onderwijs’ voor ISK-leerlingen aan te bieden.
In deze online-sessie starten we met een korte inleiding op waar het onderwijs Dienstverlening en Producten voor staat en op een aantal uitgangspunten en inzichten vanuit ISK’s. Vervolgens verkennen we met of en welke mogelijkheden er zijn om vanuit D&P in te zetten op een aantrekkelijk onderwijsaanbod voor nieuwkomers oog met het oog op (leer)loopbaankeuzes die leerlingen later moeten gaan maken.
Geen kant-en-klare oplossingen, wel een sessie om met elkaar eens van gedachten te wisselen met aanknopingspunten voor vervolgstappen.

Nadrukkelijk wordt er ingezet op een sessie waar zowel deelnemers vanuit ISK’s aanwezig zijn als op betrokkenen vanuit het vmbo (Dienstverlening en Producten).

Wat:                       Onlinebijeenkomst D&P in relatie tot ISK
Wanneer:              Dinsdag 26 maart 2024
Tijd:                        15.00-16.30 uur
Waar:                     Online - via Teams

Let op: de inschrijving  sluit de dag voorafgaand aan de online bijeenkomst.