Het Platform biedt activiteiten en instrumenten aan die scholen kunnen gebruiken bij de ontwikkeling en doorontwikkeling van hun programma. De thematieken die te maken hebben met de ontwikkeling en doorontwikkeling zijn onder meer het onderwijsprogramma, het lesmateriaal, onderwijskwaliteit, bekwaamheid van docenten, pedagogisch-didactische aanpak.