Partners in Ontwikkeling

Om aan te sluiten bij trends vanuit de samenleving, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en om kennis op peil te houden is het belangrijk dat regionale en sector overstijgende initiatieven zich sterker op elkaar afstemmen.

Daarom zoekt het platform naar verbinding met maatschappelijke instellingen, brancheorganisatie en bedrijven om met elkaar samen te werken en op te trekken als Partners in Ontwikkeling (PiO).

Met Partners in Ontwikkeling halen wij kennis, ervaring en inspiratie binnen onze organisatie. Deze samenwerking heeft als doel onze leden te voorzien van informatie en instrumenten die zij kunnen inzetten bij de (door) ontwikkeling van het onderwijsprogramma D&P.

Wil je meer weten van onze partners en wat hun relatie is met het platform, klik dan op de onderstaande links.

Gert-Jan Bos – CPS

Edith Vissers – Edith Vissers Onderwijsadvies

Jacqueline Rootveldt – Meesterlijk Publiceren

Liedewij de Graaf – IKcircuLEER

MK Educatie

Wij Techniek

Voion