Voion

Veilige Praktijklokalen D&P

Een van de onderwerpen die regelmatig aan de orde komen tijdens netwerkbijeenkomsten is de veiligheid bij de praktijklessen van D&P. Er spelen veel vragen rond veiligheid in bijvoorbeeld de techniek- en kooklessen. Docenten vragen om handvaten om veilig en bekwaam de lessen te kunnen verzorgen. Veilig (leren) werken is misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde voor alle vmbo profielen. Een goede veiligheidscultuur begint bij aanwezigheid van kennis en goed gedrag. Een docent die veiligheid belangrijk vindt, wordt door leerlingen gevolgd. Soms liggen prioriteit, beheersbaarheid en betaalbaarheid en noodzaak ver uit elkaar.

Er is veel dat we kunnen doen om risico’s zo klein mogelijk te maken. Daarom gaan we i.s.m. Voion een website-pagina speciaal voor het profiel D&P vullen, met informatie over wet en regelgeving, machine-instructiekaarten en checklists voor praktijklokalen en machines. Het vullen van deze website doen we samen met docenten uit ons netwerk die affiniteit hebben met dit onderwerp. Voor meer informatie kijk op www.veiligepraktijklokalen.nl

www.voion.nl