We participeren in overlegsituaties met beleidsmakers zoals het ministerie OCW, SLO, CITO en CvTE. We hebben ruggespraak met hogescholen gericht op lerarenopleiding vmbo D&P, de (door)ontwikkeling van de veranderende rol van de docent (coach/begeleider) en de bevoegdheden-regelingen. We staan open voor het aangaan van partnerships met partijen met eenzelfde visie op het onderwijs, om nog aantrekkelijker onderwijs te kunnen bieden voor leerlingen. Ten slotte zijn we gesprekspartner bij de VO- en MBO-raad en zijn we lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Platforms vmbo (SPV) waardoor we D&P een stem geven en vanuit de D&P gedachte kunnen meedenken en meebeslissen over de toekomst van ons onderwijs.

Onderzoek

Belangenbehartiging