Het Platform heeft een informatiefolder voor bedrijven/instellingen over samenwerking met scholen om leerlingen gezamenlijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
Scholen kleuren D&P creatief in met schooleigen en regionale contexten. Zij hebben u hiervoor hard nodig! Zo kan samen gewerkt worden aan kansrijk, aantrekkelijk beroepsonderwijs dat leerlingen voorbereid op hun toekomst!

D&P, doet u mee? Wilt u de informatiefolder downloaden, klik hier! En ga naar het mapje ‘Samenwerking in de regio’.