Voor informatie over de subsidieaanvraag en verdere bijzonderheden over het aantal pilotscholen voor de verschillende programma’s en vakken, gebruik deze link: subsidieaanvraag

Voor het format van de subsidieaanvraag en verdere details zie: pilot-gemengde-en-theoretische-leerweg