Het Perron is een brede vmbo in Veenendaal met de profielen Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen en Techniek. Voor de leerlingen binnen de TL heeft Het Perron sinds twee jaar het profiel Dienstverlening & Producten (D&P), de zogenaamde TL+ Oracle 11g express. Het Perron speelt hiermee alvast in op de veranderingen voor de nieuwe leerweg GL/TL.

Het profiel D&P geeft de mogelijkheid om de leerlingen van de TL+ kennis te laten maken met de andere profielen bij Het Perron Download the bank app. De theoretische leerweg leidt leerlingen op naar een volwaardig TL-diploma mét een beroepsgericht vak. Dit vak staat voor de plus (+) in de naam. De leerlingen worden breed opgeleid binnen de wereld van mens, techniek en ondernemen msdn Hangul. Het lesprogramma wordt aangeboden in thema’s. Leerlingen gaan onderzoekend en ontwerpend aan het werk met levensechte opdrachten vanuit het bedrijfsleven Sandol nomencholy b download. Eind leerjaar drie maken ze pas een keuze in welke vakken ze examen gaan doen. In leerjaar 4 gaan ze zich specialiseren aan de hand van keuzevakken, die breed worden aangeboden binnen alle praktijkafdelingen 카툰 워즈 거너 버그 판 apk 다운로드.

In de onderbouw kunnen leerlingen zich door het werken in thema’s breed oriënteren binnen de wereld van mens, techniek en ondernemen. In de bovenbouw vindt de verdieping plaats lg dna center plus 다운로드. Zo werken ze aan het thema Escaperoom binnen de afdeling Techniek, binnen de afdeling Zorg & Welzijn aan het thema Foodfestival en binnen de afdeling Economie & Ondernemen aan het thema Politieke Partij samsung usb driver. Het afsluitende thema Outdoor Experience omvat alle werelden.

De theoretische leerweg op Het Perron staat voor een ontdekkingsreis door de wereld van mens, techniek en ondernemen message. Een ontdekkingsreis die garant staat voor levensecht leren in een praktische omgeving. Leerlingen ontdekken gedurende hun schoolloopbaan waar ze goed in zijn en waar hun interesses liggen Excel 2016 Crack. Tijdens deze reis vullen ze hun rugzak met een schat aan kennis en vaardigheden die ze samen met een TL-diploma meenemen naar hun vervolgopleiding.

https://www.hetperron.nl/onderwijs/vmbo/gemengde-theoretische-leerweg/