In het werkboek ‘Richting & Ruimte’ staan de doelstellingen en uitgangspunten van D&P centraal. Het werkboek legt een basis voor kwaliteitsdenken, zonder uitputtend te zijn. We hopen van harte dat Richting en Ruimte de steun in de rug is voor onze schoolleiders, leraren en teams die verantwoordelijk zijn voor de (loopbaan)begeleiding van onze leerlingen.

Bovenstaande instrumenten zijn te vinden in de InfoBox -> ‘Inrichting en doorontwikkeling D&P’ -> ‘Kwaliteitszorg’