Het werkplan D&P beschrijft de inhoud van het programma en is daarmee de basis voor het ontwikkelen van dit programma. Het werkplan gaat uit van een lemniscaat, ofwel de Achtbaan voor curriculumontwerp zoals dat door het Platform is ontwikkeld. De Achtbaan laat zien dat de verschillende onderdelen van het curriculum met elkaar verbonden zijn. Elk onderdeel is via de Achtbaan met elk ander onderdeel verbonden. In het midden staat ‘VISIE?’  Deze vraag betreft de uitgangspunten van het programma, die steeds het vertrekpunt vormen. Voor elk onderdeel van het model zijn ontwerpvragen opgesteld die helpen bij het compleet maken van het werkplan. Daarnaast zijn er kwaliteitsvragen geformuleerd waardoor het werkplan gebruikt kan worden als kwaliteitsinstrument. De twee delen van de Achtbaan onderhouden een sterke relatie met elkaar. De rechter loop (onderwijsprogramma) richt zich op het primaire proces, terwijl de linker loop (ontwikkelagenda) zich richt op het voorwaarden-repertoire waaraan de school zich heeft te houden en dat invloed heeft op de vormgeving van het primaire proces.

Bovenstaande instrumenten zijn te vinden in de InfoBox -> ‘Inrichting en doorontwikkeling D&P’ -> ‘Kwaliteitszorg’