“Als je het niet aanbiedt, weten ze het nooit”

Leerlingen kunnen niet weloverwogen kiezen voor iets wat ze nooit hebben ervaren. Dat is de gedachte achter het integreren van techniek in opdrachten in het profiel Dienstverlening & Producten (D&P) in het vmbo.

Daarom is Wij Techniek vorig jaar een samenwerking gestart met Platform D&P. We spreken vandaag met twee docenten, Heidie Wesselink en Lisa Alting, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het opdrachtmateriaal. Wat beweegt hen om hieraan mee te werken? En hoe maken zij techniek in de belevingswereld van deze groep zichtbaar? Lees verder.