D&P en avo-vakken – Samen bouwen aan beter onderwijs

Donderdag 28 maart werd onze online-bijeenkomst ‘D&P en Avo-vakken ‘Samen bouwen aan beter onderwijs’ gehouden. In deze sessie is veel informatie over de beeldschermen gegaan. Er werden veel voorbeelden ingebracht en deze werden vervolgens in Teams gedeeld en met behulp van tekeningen en tekstjes uitgewerkt naar tips en ideeën. Dat maakte het tot een leuke en informatieve sessie waar volop gehaald, gebracht en gedeeld werd: precies datgene waar een netwerkorganisatie toe dient!

De PowerPoint met deze uitgewerkt aantekeningen vinden jullie hier.

Ook heeft Martha Hoebens van Bedrijf in de Klas de ‘tips met werken met collega’s’ en ‘de poster met negen vragen’ gedeeld:

Er is een online vragenlijst beschikbaar zodat je als docent beroepsgerichte vakken input kan leveren Hier vind je deze online vragenlijst. Ben je avo-docent in nask of biologie dan is er ook een directe link naar dit formulier.

Zoals tijdens de bijeenkomst aan bod kwam, is de tip om een collega te betrekken waarmee je fijn kan werken, een goede eerste stap. Daar kan je gelijk mee beginnen door je avo-collega te vragen om zich aan te melden bij de klankborgroep. Dat kunnen ze doen op: nvon.nl/klankbordgroep.