Welkom bij Platform vmbo Dienstverlening en Producten

Dienstverlening & Producten is een breed vmbo-programma waarin de oriëntatie op uiteenlopende arbeidsgebieden met een geïntegreerde loopbaanbegeleiding centraal staat Ied tomorrow meets with yesterday’s ner. De vaste kern zijn algemene beroepscompetenties: kennis, vaardigheden en houding die in allerlei soorten werk voorkomen. De arbeidsgebieden vormen contexten voor ervaringen 그누보드 엑셀 다운로드. Leerlingen krijgen zicht op hun talenten, persoonlijke ontwikkeling en op mogelijke verschuivingen, aanpassingen en vernieuwingen in keuzes die gemaakt kunnen worden in hun loopbaan 마음이1 다운로드. Leerlingen maken kennis met het inzetten van diensten en met de toepassing van nieuwe technologieën, waardoor zij vaardigheden aanleren die zij nodig hebben voor hun toekomst getdataback. Zij krijgen uitstel van studie- en beroepskeuze door niet al in klas 2, maar pas in klas 4 een weloverwogen keuze te maken en zijn beter voorbereid op de overstap naar mbo of havo Download all the down 2.

Over het platform
Het Platform vmbo Dienstverlening en Producten (D&P) wil dat D&P een stevige positie in het onderwijs krijgt spring boot excel 다운로드. We vertegenwoordigen meer dan 165 scholen met bij elkaar meer dan 200 locaties en maken deel uit van Stichting Platforms vmbo.
Scholen die voor het profiel D&P kiezen staan voor de uitdaging om samen met het team van hun school een onderneming te maken Hancom Office 2014. Hierin zetten zij allerlei verschillende trajecten uit, waardoor leerlingen de begeleiding krijgen die nodig is om zich goed op hun toekomst voor te bereiden 카카오 톡 말풍선 다운로드. Ons doel is onze leden te begeleiden bij de ontwikkeling, het invoeren en het onderhouden van D&P en onderwijs op maat.

Activiteiten van Platform vmbo D&P:
Regionale Netwerkbijeenkomsten en een landelijke netwerkbijeenkomst
Ontwikkeling & doorontwikkeling
Ondersteuning
Belangenbehartiging
Onderzoek

D&P, doe je mee look icon?
Ben je geïnteresseerd in ons platform en denk je dat wij wat voor jouw school kunnen betekenen, neem contact met ons op via het contactformulier of telefoon 0623817832 Download the Book of Mars.
Klik op de button om lid te worden!