D&P en ISK

Dinsdag 26 maart 2024 vond de onlinebijeenkomst ‘D&P en ISK’s, een slimme combi?’ plaats. Uit een poll bij de start van de bijeenkomt bleek dat de samenwerking tussen ISK’s en regulier vo op veel plaatsen nog amper van de grond komt. Het besef dat er winst te halen valt, is wel groot.

Het beroepsgerichte vmbo, en zeker het profiel Dienstverlening en Producten biedt ook voor ISK-leerlingen de mogelijkheid om zich te oriënteren op hun toekomst. Daarnaast kan het onderwijs in een andere setting zorgen voor een impuls aan de taalontwikkeling van de leerlingen (taalgericht vakonderwijs/vakgericht taalonderwijs). Ook voor het onderwijsprogramma D&P kan de samenwerking met ISK’s een mooie impuls geven aan het opzetten van integrale praktijkopdrachten.

Naast de voorbeelden in de PowerPointpresentatie kwamen mooie praktijkvoorbeelden naar voren die kansen bieden. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen onderwijs voor leerlingen en zaken die te maken hebben met docenten en de leeromgeving.

 Voor ISK-leerlingen:

 • Oriëntatielessen D&P vanuit ISK
 • Minithema’s zoals de methode Op Expeditie! voor de onderbouw. Dit kan toepasbaar gemaakt worden voor ISK-leerlingen om hen te laten oriënteren op de bovenbouw
 • Talentlessen voor ISK-leerlingen binnen het vmbo (met behulp van een talentenmap voor ISK-leerlingen)
 • Bevorder doorstroom van ISK naar vo

Voor de combinatie van ISK-leerlingen en D&P-leerlingen:

 • Maatjesprojecten tussen ISK-leerlingen en vo-leerlingen
 • Organiseren van evenementen en activiteiten voor ISK-leerlingen door en met leerlingen van D&P
 • Doorstroom organiseren van leerlingen ISK naar leerjaar 3 vmbo D&P

Personeel en leeromgeving

 • Inrichting van een D&P-lokaal (“D&P-light”) binnen een ISK
 • Taalcoördinatoren op regulier vmbo inzetten
 • Docenten professionaliseren op het gebied van taalonderwijs en/of NT2 met inzet van ITTA (het kennisinstituut voor Taalontwikkeling)
 • Inzet van beroepsgerichte docenten binnen het vmbo.

Er kwam expliciet naar voren dat de doelgroep van ISK zeer divers en complex is waarbij het erom gaat maatwerk te bieden voor deze leerlingen. Een advies is om directies te betrekken bij het opzetten van activiteiten; daarmee kan wellicht een versnelling ingezet worden.

Het platform Dienstverlening en Producten zal de opbrengsten nog bespreken met LOWAN om te kijken of er nog verdere activiteiten uitgezet kunnen worden, want: ISK en D&P lijkt al met al een slimme combi!