Veilige praktijklokalen

Veilige praktijklokalen Dienstverlening en Producten

Een goede veiligheidscultuur op school begint met kennis van zaken en voorbeeldgedrag. Veilig werken is niet alleen een wettelijke verplichting voor werknemers, OP en OOP; ook van leerlingen wordt verwacht dat zij opdrachten veilig uitvoeren. Werkgevers dienen de omstandigheden die het veilig werken mogelijk maken te faciliteren.

Met zekere trots presenteert het Platform vmbo Dienstverlening en Producten de website Veilige praktijklokalen Dienstverlening en Producten: www.veiligepraktijklokalen.nl/dp.

De website is ontwikkeld voor en door docenten van het Platform vmbo D&P in samenwerking met Voion, de organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs voor ondersteuning bij Arbo en Arbeidsmarkt. Op deze website vind je informatie over wet- en regelgeving, instructiekaarten voor leerlingen en checklists om jouw lokaal, machines, materialen en apparaten te controleren op verschillende veiligheidsaspecten.

Werkboekje

Minilessenserie Veiligheid in het D&P-lokaal

D&P-leerlingen werken met apparaten en machines. Om hen de basisprincipes van veilig werken aan te leren is een werkboekje met 8 korte lessen van 15 minuten ontwikkeld. Elke les bestaat uit een stukje theorie, kleine praktijkopdrachten en vier vragen.

Het werkboekje bestaat uit één pdf-document met 8 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bevat een stukje theorie, twee of drie korte (praktijk)opdrachten en vier verwerkingsvragen. Om het gebruik laagdrempelig te houden zijn de lesjes bewust kort gehouden (10 – 15 minuten). Bovendien staat elk onderwerp op zich en kan los aangeboden worden.

In slechts 8 keer 15 minuten krijgen leerlingen de basis van veilig werken aangeboden. Theorie en verwerkingsvragen kunnen als huiswerk meegegeven worden. Voor de opdrachten is het handig in het praktijklokaal te zijn, omdat daar dingen opgezocht moeten worden. Bij de inleiding van elk onderwerp staat aangegeven wat voor elke opdracht(en) nodig is.

Er is een afsluitende meerkeuzetoets beschikbaar met 15 vragen (en antwoordenblad). Deze is, gezien de vrije toegankelijkheid van deze site, separaat op te vragen.

Het werkboekje Veiligheid in het D&P-lokaal bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  1. Veiligheidsvoorschriften
  2. Persoonlijke beschermingsmiddelen en gedrag
  3. Brandveiligheid
  4. Elektriciteit
  5. Borden en pictogrammen
  6. Werken met gevaarlijke stoffen
  7. Geluid
  8. Machines en gereedschap

Kijk in de Infobox bij Leermiddelen bij het onderwerp Veiligheid voor het werkboekje en de eindtoets.

Werkboekje Veiligheid in het D&P-lokaal

Leerlingenboekje Veiligheid in het technieklokaal Toets en antwoorden