☀️ Have fun with the sun! ☀️

Onze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar is uit!
Met info over activiteiten voor het nieuwe schooljaar, een terugblik op 2023-2024 en meer.
Lees hem hier.

Op de Landelijke Netwerkdag werd-ie gelanceerd: onze eerste bundel met inspirerende D&P-verhalen opgetekend tijdens onze regionale netwerkbijeenkomsten van schooljaar ’23-‘24.

Aan alle bezoekers van deze Landelijke Netwerkdag D&P is de bundel met D&P-story’s verstrekt. Deze bundel bevat naast negen verhalen van aangesloten scholen ook negen infographics met achterliggende informatie plus een factsheet van het Platform D&P.

Van scholen met één programma tot scholen met veel programma’s én allerlei varianten daartussen; elke story in deze bundel vertelt het eigen verhaal over hoe D&P wordt ingezet. Immers, binnen Nederland hebben scholen de vrijheid om hun onderwijsprogramma zelf vorm te geven en deze ruimte dan ook in te richten volgens de eigen missie en visie. Het D&P-onderwijsorganisatieprogramma geeft de ruimte om eigen keuzes op een effectieve manier te organiseren. De verhalen die we hebben opgetekend laten de grondslag van deze keuzes zien en tekenen vervolgens de organisatie van D&P binnen een school op.

Deelnemen aan het netwerk van het Platform D&P betekent kennis delen en ervaringen uitwisselen met andere deelnemers.
We zijn er trots op dat we de D&P-verhalen met behulp van zoveel scholen hebben kunnen optekenen en hopen dat vele scholen inspiratie zullen opdoen bij het kennisnemen van de mogelijkheden die het onderwijsprogramma D&P biedt.

Lees ook de verhalen van scholen die hun unieke aanpak van D&P delen en laat je ook inspireren: geef D&P de plek die het verdient!

Dowload hier de bundel: D&P, your own way!

Raad van advies Platform vmbo D&P

Maandag 15 april heeft het Platform vmbo D&P een sessie met de raad van advies gehad. Twee keer per jaar komt deze adviesraad bij elkaar. April is traditiegetrouw de tweede keer en tijdens deze vergadering hebben we een volgende slag gemaakt met het nieuwe koersplan dat volop in ontwikkeling is. Het koersplan wordt geschreven voor 2025-2030 en samen met het bestuur en de raad van advies bepalen we welke ontwikkelingen wij verwachten, welke kansen er zullen zijn en welke acties we gaan uitzetten. De raad van advies bestaat uit vier personen die binnen het onderwijs en bedrijfsleven het beroepsonderwijs een warm hart toedragen. In de raad van advies hebben momenteel zitting:

  • Corine Korrel – Eigenaar Projecthuys en oprichtster van Onderwijs/VMBO On Stage
  • Ad van Andel – directeur en oprichter van het onderwijsadviesbureau Advana
  • Harry Grimmius – voormalig voorzitter College van Bestuur Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, Bemmel
  • Guido Beckers – voormalig waarnemend rector Grotius College, Vrije school Parkstad en Compass

We zijn op zoek naar versterking van deze raad. Ben of ken je iemand die werkt in het bedrijfsleven en interesse heeft? Belangstelling maak je kenbaar door een mailtje met motivatie te sturen naar info@platformdenp.nl.

Wij zijn er klaar voor, jij ook?
Klaar voor de start van Have a nice D&P!
Meer weten? Lees hier onze nieuwsbrief april 2024.