D&P en Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs 2025-2029 voor het hele beroepsgerichte vmbo

Het gehele beroepsgerichte vmbo kan profiteren van de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs! Dit is expliciet opgenomen in de nieuwe conceptregeling die  op 26 februari is verstuurd aan de Tweede Kamer. Dit betekent dat ook D&P-scholen in aanmerking komen voor deze subsidie. De verwachting is dat de subsidieregeling in april 2024 wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder staan de belangrijkste punten uit deze regeling opgesomd:

Kernpunten uit de regeling

 • Het doel van Sterk Techniekonderwijs is dat scholen in regioverband samenwerken, binnen en buiten de school, om toekomstbestendig, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs in het beroepsgericht vmbo vorm te geven.
 • Het structurele budget van € 100 miljoen per jaar wordt verdeeld over de 78 STO-regio’s.
 • De financiële middelen blijven geoormerkt voor techniek in het beroepsgerichte vmbo, scholen blijven samenwerken in regioverband en samenwerking met het bedrijfsleven met verplichting van cofinanciering blijft.
 • De scope van Sterk Techniekonderwijs wordt verbreed van harde techniek naar techniek in het gehele beroepsgerichte vmbo, de verplichte samenwerking wordt uitgebreid naar het po, scholen hebben meer flexibiliteit in het vormgeven van de plannen en de beoordelingscommissie krijgt vorm als een onafhankelijke adviescommissie.
 • Het budget van € 100 miljoen wordt niet aangepast aan loon- en prijsstelling. De beschikbare budgetten per regio blijven gelijk en zijn al bekend en opgenomen in een bijlage.
 • Binnen de plannen moet expliciet aandacht besteed worden aan een aantal maatschappelijke thema’s waarbij expliciet worden genoemd:
  – Duurzaamheid en klimaat
  – Meiden, vrouwen en leerlingen met een niet-Westerse achtergrond
  – Het aantrekken en ontwikkelen van niet-technisch personeel
 • OCW is momenteel bezig met de doorontwikkeling van de profielen in het vmbo.

Voor meer informatie, zie: Sterk techniekonderwijs 2025-2028 | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Al veel D&P-scholen zijn je voorgegaan. Hieronder vind je enkele inspirerende voorbeelden.

Voorbeelden van Sterk Techniekonderwijs in het profiel D&P.
Sander Poll is projectleider project “Techniek is overal” bij Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn en Epe.  Daarnaast vervult hij de rollen van didactisch beeldcoach en docent dienstverlening en producten bij RSG NO Veluwe. In dit interview spreken we met Sander over de actuele ontwikkelingen binnen het project ‘Techniek is overal’.
Interview met Sander Poll

Bij Metameer wordt ingezet op Sterk Techniekonderwijs. STO wordt gezien als een mooie kans voor de leerlingen om de wereld van techniek en technologie te ontdekken. Leerlingen gaan zich verdiepen in verschillende thema’s. Om vanuit geprikkelde nieuwsgierigheid kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van robotica, 3D-printen, lasersnijden, VR/XR technologie etc.
Sterk Techniekonderwijs samen in techniek

Vanuit het project ‘Sterk Techniek Onderwijs’ wordt in de Beroepscampus RSG Middelharnis veel samengewerkt met bedrijven uit de regio. De profielen ‘Motorvoertuigen & Transport’, ‘Bouwen, Wonen & Interieur’ en ‘Produceren, Installeren & Energie’,‘Groen’ en ‘Dienstverlening & Producten’ betrokken bij het project Sterk Techniek Onderwijs. Techniek is overal! Het doel is straks voor alle acht profielen techniek te kunnen integreren.
Kies voor techniek

In Naarden wilde opdrachtgever Solar Partners een nieuw product ontwikkelen: een fietsenstalling met zonnepanelen. Samen met STO het Gooi ontwikkelde ze de opdracht: Ontwerp een groene, duurzame fietsenstalling op jouw school. Een mooi voorbeeld van een levensechte opdracht voor een praktijkgericht programma.
Mavoleerlingen ontwerpen duurzame fietsenstalling

Kijk op de website van Sterk Techniekonderwijs voor meer informatie. Wil je je aanmelden en weet je niet hoe. Bekijk hier de flyer.