Feiten en cijfers

Over het profiel Dienstverlening en Producten zijn de volgende feiten en cijfers bekend.

2019-2020
Aantal leerlingen vmbo B/K/G:      119.038 leerlingen
Aantal leerlingen profiel D&P:         35.286 leerlingen (29,6% van de vmbo leerlingen)

Bron: DUO https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/01-leerlingen-vo-per-vestiging-naar-onderwijstype-2019.xlsx


Bestemming leerlingen met een diploma D&P:
27,1% – MBO Zorg, welzijn, sport:
13,5% – MBO Zakelijke dienstverlening, veiligheid:
12,1% – MBO Creatieve industrie en ICT:
11,4% – MBO Voedsel, groen, gastvrijheid:
9,8% –  MBO Techniek en gebouwde omgeving:
8,6% –  MBO Handel:
6,3% –  MBO Mobiliteit, transport, logistiek, maritiem:
5,4% –  MBO Bovensectoraal:
4,3% –  Overig:
1,5% –   havo-vwo:

Bron: Stroomdiagrammen Sterk Beroeps Onderwijs, laatste jaar vmbo 2018/2019 https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/app

Bron: DUO https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/01-leerlingen-vo-per-vestiging-naar-onderwijstype-2019.xlsx