Feiten en cijfers

Over het profiel Dienstverlening en Producten zijn de volgende feiten en cijfers bekend.

                                                             2019-2020                                      2020-2021
Aantal leerlingen vmbo B/K/G:      119.038 leerlingen                        113.452 leerlingen
Aantal leerlingen profiel D&P:         35.286 leerlingen (29,6%)          33.311 leerlingen (29%)

Bron: DUO

Doorstroom leerlingen D&P naar het MBO

Uitstroom vmbo                                                        2018-2019                       2019-2020

 BTG                                                                             Aantallen       %             Aantallen           %

Zorg, welzijn & sport                                                 3586             27,1             3699                28,2

Zakelijke dienstverlening & veiligheid                    1782             13,5             1798                13,7

Creatieve industrie & ICT                                          1599             12,1             1521                11,6

Voedsel, groen & gastvrijheid                                  1510             11,4             1505                11,4

Techniek & gebouwde omgeving                            1301                9,8             1244                 9,5

Handel                                                                         1141                8,6              1159                 8,8

Mobiliteit, transport, logistiek & maritiem             834                6,3                826                 6,3

Bovensectoraal                                                            715                 5,4                659                 5,0

Havo-vwo                                                                      101                 0,8                112                 0,9

Overig                                                                            675                 5,1                579                 4,4

Totaal                                                                            13244                                 13102

Bron: Stroomdiagrammen Sterk Beroeps Onderwijs https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/app

Grafiek: Aantal leerlingen per profiel schooljaar 2020-2021 vergeleken met de afgelopen 3 jaar.

Tabel: Aantallen leerlingen per profiel vanaf 2017 tot en met 2020

BWI D&P E&O Groen HBR MaT MVI Mo&T PIE Z&W Totaal
2017 6.117 38.157 16.341 17.602 5.232 640 2.915 3.397 12.542 26.592 129.535
2018 6.422 35.964 15.045 17.122 5.246 569 3.193 3.359 11.492 26.249 124.661
2019 6.492 35.286 13.674 16.279 4.899 540 3.081 3.002 10.359 25.426 119.038
2020 6.665 33.291 12.516 15.448 4.691 575 2.900 2.946 8.999 25.421 113.452 *

*) zijn de aantallen leerlingen exclusief vakmanschapsroute en beroepsroute.

Bron: DUO