Over ons

Het Platform vmbo Dienstverlening & Producten is een organisatie die scholen richting en ruimte biedt bij het implementeren en onderhouden van het beroepsgerichte profiel Dienstverlening & Producten (D&P) in het vmbo.

De essentie en mogelijkheden van het profiel D&P verdient aanzien en een stevige positie in het onderwijs. Dat doen we samen met scholen, in dialoog met partners en door verbinding te zoeken met de maatschappij. We zijn een netwerkorganisatie waar alle aangesloten leden elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Zo zorgen we samen voor contextrijk, betekenisvol D&P onderwijs voor onze leerlingen.

Het profiel D&P is een onderwijsprogramma, dat bijdraagt aan gevarieerd, toekomstbestendig, aantrekkelijk beroepsonderwijs met veel ruimte voor school- en regio specifieke contexten. Hierin staat het leren en werken van de leerlingen, het ontdekken van hun talenten en de oriëntatie op arbeidsgebieden centraal. De oriëntatie verloopt langs twee globaal geformuleerde lijnen, de wereld van de dienstverlening en de wereld van het ontwerpen en maken van producten.

Leerlingen hebben recht op uitdagend onderwijs, waardoor zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, zich kunnen oriënteren en voorbereiden op hun plek in de samenleving van morgen.

Download ons koersplan ‘Expeditie D&P 2020-2024’ waarin we beschrijven hoe wij vanuit onze missie en visie de toekomst tegemoet gaan treden.

Voor contact:
Petra Prinsen           Secretariaat                  info@platformdenp.nl                0623817832
Jeffrey Whyte          Beleidsmedewerker    jwhyte@platformdenp.nl           0610867936
Barbera Wiersma   Directeur                       bwiersma@platformdenp.nl      0630989850