Over ons

Het Platform vmbo Dienstverlening en Producten is een organisatie die scholen richting en ruimte biedt bij het implementeren en onderhouden van het beroepsgerichte profiel Dienstverlening & Producten (D&P) in het vmbo.

De essentie en mogelijkheden van het profiel D&P verdienen aanzien en een stevige positie in het onderwijs. Daaraan werken wij samen met scholen, in dialoog met partners en door verbinding te zoeken met de maatschappij. We zijn een netwerkorganisatie waar alle aangesloten leden elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Zo zorgen we samen voor contextrijk, betekenisvol D&P-onderwijs voor onze leerlingen.

Het profiel D&P is een onderwijsprogramma dat bijdraagt aan gevarieerd, toekomstbestendig en aantrekkelijk beroepsonderwijs met veel ruimte voor school- en regiospecifieke contexten. Het leren en werken van de leerlingen, het ontdekken van hun talenten en de oriëntatie op arbeidsgebieden staat hierbij centraal. De oriëntatie verloopt langs twee globaal geformuleerde lijnen: de wereld van de dienstverlening en de wereld van het ontwerpen en maken van producten.

Leerlingen hebben recht op uitdagend onderwijs, waardoor zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, oriënteren en voorbereiden op hun plek in de samenleving van morgen.

Download ons koersplan Expeditie D&P 2020-2024, waarin we beschrijven hoe wij vanuit onze missie en visie de toekomst tegemoet treden.

Voor contact:
Petra Prinsen          secretaris                     info@platformdenp.nl                 06-23817832
Karin Verschoor    beleidsmedewerker    kverschoor@platformdenp.nl     06-45435243
Barbera Wiersma    directeur                     bwiersma@platformdenp.nl      06-30989850