Leermiddelen


Gratis leermiddelen voor leden

Het Platform vmbo Dienstverlening en Producten biedt al zijn leden gratis lesmateriaal D&P aan, zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw.

Onderbouw

Bovenbouw

Dit lesmateriaal is:

  • ontwikkeld door docenten D&P en professionele educatieve auteurs
  • eindtermendekkend
  • vrij aan te passen aan je eigen, schoolspecifieke situatie en wensen
  • voorzien van antwoordmodellen en praktische tips voor in de klas
  • eenvoudig, in Word, te downloaden via de Infobox

Verder kun je in de Infobox nog meer gratis voorbeeldleermiddelen vinden, zoals:

  • lesmateriaal ontwikkeld door collega-D&P-scholen
  • projecten binnen het onderwijs, eveneens ontwikkeld door collega-scholen
  • lesmateriaal van de challenges van Vakkanjers

Educatieve uitgevers

Dubbelklik – Lesmateriaal Dienstverlening en Producten

MK Educatie – D&P-Totaal

ThiemeMeulenhoff – Mixed

Boom beroepsonderwijs – Edu4all

Uitgeversgroep – Vmbo modulair

Vertoog – D&P-profielmodules en -keuzevakken

SmartRobot Solutions – Alpha Mini en Maatje TechKicks

IKcircuLEER

Studio BX