Veel gestelde vragen

Hiernaast vind je een overzicht van veelgestelde vragen. De vragen zijn gerangschikt in vragen over het profiel D&P en vragen over professionalisering docenten D&P. Daarnaast ook een item over de nieuwe leerweg.