Samenwerking in de regio

Informatiefolder bedrijven

Het Platform heeft een informatiefolder ontwikkeld voor bedrijven/instellingen over samenwerking met scholen om leerlingen gezamenlijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
Scholen geven hun D&P onderwijsprogramma vorm en inhoud door middel van schooleigen en regionale contexten. Met name voor het laatste hebben scholen een relatie met bedrijven en instellingen in de regio hard nodig! Zo kan er samen gewerkt worden aan kansrijk, aantrekkelijk beroepsonderwijs dat leerlingen voorbereid op hun toekomst!

D&P, doet u mee? Wil je de informatiefolder downloaden, klik hier!

Duurzame samenwerking

Wat kun je allemaal doen om succesvol een duurzame samenwerking te bewerkstelligen met partners in de regio? Download hier de aandachtspunten.