Samenwerking in de regio

Informatiebrochures 

Om toe te lichten aan de samenwerkingspartners in de regio wat het vmbo profiel Dienstverlening & Producten precies inhoudt, heeft het Platform vmbo D&P een drietal informatiebrochures ontwikkeld:

  • Brochure voor bedrijven en instellingen over samenwerking met scholen om leerlingen gezamenlijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt, aangevuld met informatie over het vmbo profiel Dienstverlening en Producten.  Klik hier om te downloaden.
  • Brochure over het vmbo profiel Dienstverlening en Producten bestemd voor docenten van het mbo. Klik hier om te downloaden.
  • Brochure over het vmbo profiel Dienstverlening en Producten bestemd voor leerkrachten van het basisonderwijs. Klik hier om te downloaden.

Duurzame samenwerking

Wat kun je allemaal doen om succesvol een duurzame samenwerking te bewerkstelligen met partners in de regio? Download hier de aandachtspunten.

Samenwerking vmbo-mbo

Brochure ‘Wat moet en wat mag? De samenwerking tussen vmbo en mbo‘ Klik hier om te downloaden.