Samenwerking in de regio

Informatiebrochures

Om aan de samenwerkingspartners in de regio toe te lichten wat het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten precies inhoudt, heeft het Platform vmbo D&P een drietal informatiebrochures ontwikkeld:

  •     Brochure voor bedrijven en instellingen

Deze brochure gaat over samenwerking met scholen om leerlingen gezamenlijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt, aangevuld met informatie over het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten. Om te downloaden, klik hier.

  •     Brochure voor docenten van het mbo

Deze brochure, gericht op mbo-docenten, geeft informatie over het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten. Om te downloaden, klik hier.

  •     Brochure voor leerkrachten van het basisonderwijs

Deze brochure geeft eveneens informatie over het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten en is gericht op leerkrachten van het basisonderwijs. Om te downloaden, klik hier.

Duurzame samenwerking

Wat kun je allemaal doen om succesvol een duurzame samenwerking te bewerkstelligen met partners in de regio? Download hier de aandachtspunten.

Samenwerking vmbo-mbo

Voor samenwerking tussen vmbo en mbo is er een brochure getiteld Wat moet en wat mag? De samenwerking tussen vmbo en mbo. Klik hier om de brochure te downloaden.