SCHOOLJAAR 2020-2021

Kennismakingsbijeenkomst geïnteresseerde scholen
9 september 2020

Verschoven Algemene Ledenvergadering 2020
16 september 2020

Het platform organiseert per schooljaar twee netwerkbijeenkomsten per regio, een regionale themabijeenkomst en een landelijke netwerkbijeenkomst.

Netwerkronde 1 (online)
Regio 1 & 2     17 september 2020
Regio 3 & 4     24 september 2020
Regio 5 & 6     1 oktober 2020

Netwerkronde 2
Regio 3           24 november 2020
Regio 4           26 november 2020
Regio 2             1 december 2020
Regio 1             3 december 2020
Regio 5             8 december 2020
Regio 6            10 december 2020

Leermiddelenmarkt
27 januari 2021

Thema-bijeenkomsten
De onderstaande regio’s komen overeen met de regio-indeling schoolvakanties.
Regio Noord     16 maart 2021**
Regio Midden   17 maart 2021
Regio Zuid         18 maart 2021

Landelijke netwerkbijeenkomst
Woensdag 9 juni 2021

*   Reserveer deze data alvast in jouw agenda.
** De thema’s worden in de loop van dit kalenderjaar bekend gemaakt. Mocht het thema van een andere regio jou interesseren, dan ben je ook daar van harte welkom!

activiteitenschema 2020-2021

Overzicht regio’s voor Platform vmbo D&P
Regio 1         –    Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoost Polder en de Waddeneilanden (m.u. Texel)
Regio 2        –     Noord-Holland, Texel en Flevoland
Regio 3        –     Zuid-Holland en Utrecht (m.u. Zuid-Holland eilanden)
Regio 4        –     Gelderland en Overijssel
Regio 5        –     Zeeland en West-Brabant (vanaf Den Bosch + Zuid-Holland eilanden)
Regio 6        –     Limburg en Oost-Brabant (vanaf Den Bosch, Rijk van Nijmegen –> Duitse grens)