Organisatie

Het Platform vmbo Dienstverlening en Producten is een vereniging. Leden zijn (eindverantwoordelijke) schoolleiders vmbo of hun gemandateerden, die in hun scholen het profiel Dienstverlening en Producten aanbieden. Er zijn 163 scholengemeenschappen met 220 vmbo-locaties aangesloten bij de vereniging.

De vereniging kiest uit haar midden een bestuur. Het bestuur bestaat uit vier personen.
Dit bestuur heeft als belangrijkste taak het bijeenroepen en voorzitten van de ledenvergadering.

In het bestuur hebben zitting:

v.l.n.r. Gijs Beekhuizen, Ramona Stael, Kasper Roodenburg, Nick van Bennekom

Voorzitter

Gijs Beekhuizen – rector Hendrik Pierson College, Zetten

Vicevoorzitter

Nick van Bennekom – directeur Griendencollege, Sliedrecht

Secretaris/penningmeester

Kasper Roodenburg – directeur Melanchthon, Berkroden

Lid

Ramona Stael – locatie directeur Pantarijn MHV, Wageningen

Het bestuur van de vereniging fungeert tevens als raad van toezicht (rvt) van de stichting.

Profielschets bestuurslid

______________________________________________________________________________

v.l.n.r. Barbera Wiersma, Karin Verschoor, Petra Prinsen

Als operationeel instituut van het platform is er de Stichting vmbo Dienstverlening en Producten.

Werkzaam bij de Stichting vmbo D&P zijn momenteel:

Barbera Wiersma  – directeur

Karin Verschoor – beleidsmedewerker

Petra Prinsen-Koning – backoffice medewerker

______________________________________________________________________________

Marion Winkelhuis

Adviseurs voor het Platform vmbo D&P

Edith Vissers – Edith Vissers Onderwijsadvies

Marion Winkelhuis

______________________________________________________________________________

De vereniging kent een raad van advies. Deze bestaat uit vier personen die binnen het onderwijs en bedrijfsleven het beroepsonderwijs een warm hart toedragen. In de raad van advies hebben momenteel zitting:

Corine Korrel – Eigenaar Projecthuys en oprichtster van Onderwijs/VMBO On Stage

Ad van Andel – directeur en oprichter van het onderwijsadviesbureau Advana

Harry Grimmius – voormalig voorzitter College van Bestuur Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, Bemmel

Guido Beckers – waarnemend rector Grotius College, Vrije school Parkstad en Compass