Organisatie

Het Platform is een vereniging. Leden zijn (eindverantwoordelijke) schoolleiders vmbo of hun gemandateerden, die in hun scholen
het profiel Dienstverlening en Producten aanbieden. Er zijn 163 scholengemeenschappen met 220 vmbo locaties aangesloten bij de vereniging.

De vereniging kiest uit haar midden een bestuur. Het bestuur bestaat uit vier personen.
Dit bestuur heeft als belangrijkste taak het bijeenroepen en voorzitten van de ledenvergadering.

In het bestuur hebben zitting:

vlnr. Marion Winkelhuis – Nick van Bennekom –             Gijs Beekhuizen – Kasper Roodenburg

Voorzitter:

Gijs Beekhuizen; Rector Hendrik Pierson College, Zetten

Vicevoorzitter:

Nick van Bennekom; Directeur Griendencollege, Sliedrecht

Secretaris/penningmeester:

Kasper Roodenburg; Directeur Melanchthon, Berkroden

Lid:

Marion Winkelhuis; Directeur SG Newton Atlas College, Hoorn

Het bestuur van de vereniging fungeert tevens als Raad van Toezicht (RvT) van de stichting.

______________________________________________________________________________

Petra Prinsen – Jeffrey Whyte – Barbera Wiersma

Als operationeel instituut van het platform is er de Stichting vmbo Dienstverlening en Producten.

Werkzaam bij de Stichting vmbo D&P zijn momenteel:

Barbera Wiersma  – Directeur

Jeffrey Whyte – Beleidsmedewerker

Petra Prinsen-Koning – Secretariaat

______________________________________________________________________________

De vereniging kent een Raad van Advies. Deze bestaat uit vier personen die binnen het onderwijs en bedrijfsleven het beroepsonderwijs een warm hart toedragen. In de Raad van Advies hebben momenteel zitting:

Corine Korrel – oprichtster van Onderwijs/VMBO On Stage

Ad van Andel – directeur en oprichter van het onderwijsadviesbureau Advana

Harry Grimmius – Voormalig Voorzitter College van Bestuur Scholengroep Over- en Midden-Betuwe, Bemmel

Hans Huibers – NMK Esbaco  / Voorzitter van de West Friese Bedrijvengroep