Inrichting en doorontwikkeling

Onze scholen, de leden van het Platform vmbo Dienstverlening en Producten (D&P), hebben wat kwaliteit betreft zeker één ding gemeen: zij creëren ruimte waarin leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Een van de doelen van het platform is het bundelen van de ervaringen van scholen ten gunste van de leerling. Wat ‘de beste ervaring’ is, verschilt per school. Kwaliteit zit immers in de relatie van de school met de regio waar de school zich in bevindt. De school is bepalend en verantwoordelijk voor een eigen kwaliteitsgezicht, maar in de praktijk is het niet zo eenvoudig om vast te stellen of dit gezicht voldoet. Hiervoor heeft het platform enkele instrumenten ontwikkeld die scholen kunnen gebruiken bij het vaststellen van hun eigen ‘kwaliteitsgezicht’ en bij het nadenken over de nog te nemen stappen. De instrumenten zijn:

  • werkboek De ambitie van De achtbaan
  • werkboek Richting en Ruimte
  • ontwikkelmodel D&P De achtbaan

Korte toelichting

Werkboek De ambitie van De achtbaan
De ambitie van De achtbaan is een werkboek met handvatten voor de invoering of her(r)ijking van het onderwijsprogramma D&P. Het invoeren of her(r)ijken van het D&P-onderwijsprogramma is meer dan een op zichzelf staande operatie: dankzij het brede karakter van het programma, dat leerlingen een goede voorbereiding biedt op hun mogelijke plek in de wereld van morgen, is het een kans om binnen de hele school de kwaliteit van en visie op onderwijs te verbeteren.

Met dit werkboek willen wij ondersteuning bieden aan de schoolleiders, leraren en teams die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de (loopbaan)begeleiding van leerlingen. Heeft jouw school behoefte aan begeleiding op maat in de her(r)ijking van of transitie naar D&P, ook gericht op het praktijkgerichte programma? Neem dan contact met ons op voor een afspraak via info@platformdenp.nl.

Werkboek Richting en Ruimte

In het werkboek Richting en Ruimte staan de doelstellingen en uitgangspunten van D&P centraal. Het werkboek legt een basis voor kwaliteitsdenken, zonder uitputtend te zijn. We hopen van harte dat Richting en Ruimte de steun in de rug is voor onze schoolleiders, leraren en teams die verantwoordelijk zijn voor de (loopbaan)begeleiding van onze leerlingen.

Ontwikkelmodel D&P De achtbaan

Het ontwikkelmodel D&P De achtbaan beschrijft de inhoud van het programma en is daarmee de basis voor het ontwikkelen van dit programma. Het ontwikkelmodel gaat uit van een lemniscaat, ofwel een ‘achtbaan’, voor curriculumontwerp. Het is door het platform ontwikkeld. De achtbaan laat zien dat de verschillende onderdelen van het curriculum met elkaar verbonden zijn. Elk onderdeel is via De achtbaan met elk ander onderdeel verbonden. In het midden staat ‘Visie’. Deze term betreft de uitgangspunten van het programma, die steeds het vertrekpunt vormen. Voor elk onderdeel van het model zijn ontwerpvragen opgesteld die helpen bij het uitwerken van het ontwikkelmodel. Daarnaast zijn er kwaliteitsvragen geformuleerd waardoor het ontwikkelmodel gebruikt kan worden als kwaliteits- en/of evaluatie-instrument. De twee delen van De achtbaan onderhouden een sterke relatie met elkaar. De rechter loop (onderwijsprogramma) richt zich op het primaire proces, terwijl de linkerloop (de ontwikkelagenda) zich richt op het voorwaardenrepertoire waaraan de school zich heeft te houden en dat invloed heeft op de vormgeving van het primaire proces.

Bovenstaande instrumenten zijn te vinden in de Infobox bij Inrichting & doorontwikkeling.