Handreiking examinering beroepsgericht profielvak in 2020-2021 

Vrijdag 20 november jl. heeft het ministerie een handreiking voor scholen m.b.t. de examinering beroepsgericht profielvak in 2020-2021 gepubliceerd. Dit naar aanleiding het besluit de eindexamens beroepsgericht in 2021 door schoolexamens in te vullen. Dit besluit is tot stand gekomen nadat de resultaten van het onderzoek naar de onderwijsachterstanden bekend waren geworden