Beroepenmarkt

Contactgegevens:
Hub van Doornecollege


Werkvelden

  • Kan alle werkvelden omvatten

(Potentiële) opdrachtgevers

  • School
  • Ondernemersvereniging
  • Gemeente

School

  • Hub van Doornecollege

Korte beschrijving

  • Onderzoek doen naar vervolgopleiding

Succesfactoren

  • Leerlingen kiezen zelf van welke sector ze een bedrijf beginnen en of ze een dienst of product maken
  • Veel ruimte voor eigen inbreng, vormgeving, design: motivatieverhogend