Oriëntatie op de techniek

Contactgegevens:
Roelof van Echten


Werkvelden

 • Productontwikkeling en hergebruik
 • Media en nieuwsvorming
 • Veiligheid en beveiliging

(Potentiële) opdrachtgevers

 • Basisscholen

School

 • Roelof van Echten

Korte beschrijving

 • Leerlingen zetten kleine technische opdrachten weg op een basisschool voor de verschillende groepen.
 • Vooraf wordt er een enquête uitgezet via Google Forms.
 • Leerlingen nodigen de opdrachtgever uit en gaan er ook op bezoek.
 • Leerlingen kijken welk materiaal er meegenomen moet worden en houden veiligheid in de gaten, maken flyers en voeren de opdrachten uit.

Succesfactoren

 • Realistisch
 • Belevingswereld
 • Verantwoordelijk/zelfstandig
 • De leerlingen worden gezien