Kamerbrief 7 juni 2024: De waardering van praktijkgericht onderwijs en de toekomst van het vmbo.

Deze kamerbrief bespreekt de waardering van praktijkgericht onderwijs, vooral in het vmbo, en stelt dat dit type onderwijs vaak minder gewaardeerd wordt dan theoretische routes. De brief pleit voor een herziening van het funderend onderwijs.

 Hoofdpunten in het kort

Maatschappelijke waardering

  • Praktijkgericht onderwijs wordt vaak ondergewaardeerd.
  • De waardering moet tastbaar worden, zichtbaar in de leerloopbaan van de leerlingen.

 Versterking van basisvaardigheden

  • Praktijkgericht onderwijs helpt bij het leren van basisvaardigheden in een relevante context.

 Concrete acties

  • Ruimte creëren voor praktijkgerichte activiteiten in alle onderwijstypes.
  • Onderzoeken hoe praktijkgerichte prestaties meetbaar en zichtbaar gemaakt kunnen worden.
  • Mogelijke oprichting van een kenniscentrum.

Overgangsmomenten

  • Beslissingen in de schoolcarrière zijn nu te veel gebaseerd op theoretische vaardigheden.
  • Er moet meer aandacht komen voor praktijkgerichte capaciteiten.

 Hervorming van leerroutes

  • Smalle leerroutes beperken de mogelijkheden van leerlingen.
  • Brede leerroutes kunnen de waardering van diverse talenten verbeteren.

De brief benadrukt dat verschillende initiatieven al zijn genomen om praktijkgericht onderwijs te versterken, zoals de invoering van nieuwe programma’s en regionale samenwerkingen. Toekomstige stappen kunnen de rol van praktijkgericht onderwijs verder versterken, waardoor leerlingen beter voorbereid worden op hun toekomstige carrières. Lees hier de kamerbrief.