Moderator Besloten en Beveiligd Forum (BFF) Dienstverlening & Producten

Werk je in het voortgezet onderwijs en wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale
examens?
Voor het cluster beroepsgericht is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) per 1
januari 2024 op zoek naar een moderator voor het discussie-bbf Dienstverlening en
Producten vmbo. Voor deze functie ben je in de vanaf januari tot het einde van het
schooljaar beschikbaar (ongeveer 150 klokuren*) voor het CvTE.
Het discussie-bbf staat voor besloten en beveiligd forum en is een forum voor docenten.
Docenten kunnen op het forum met elkaar in discussie. Het forum voor de beroepsgerichte
examens bestaat uit twee ruimtes: de voorbereidingsruimte en de afnameruimte.
• De voorbereidingsruimte is voor vragen om elkaar te helpen in de voorbereidende
fase in aanloop naar het examen, zoals: hoe deel ik mijn lokaal in? Hoe maak je een
planning? Waar koop ik dit product? Enz.
• De afnameruimte gaat echt over de inhoud van het examen, met vragen als: zou je
dit goedkeuren? Is het gegeven antwoord 1 of 2 punten waard? Enz.
De discussies worden gemodereerd door een moderator.

DE MODERATOR:
• coördineert en stroomlijnt discussies tussen examinatoren over opgaven/instructies van de
profielvak-cspe’s Dienstverlening en Producten (D&P) voor BB/KB en GL. Deze discussies
(kunnen) worden gevoerd in de voorbereidings- en afnameruimte in het besloten en beveiligd
forum (bbf) van CvTE van in dit geval het beroepsgerichte profielvak D&P.
• redigeert indien nodig de inhoud van het besloten discussie forum.
• verwijst zo nodig naar waar specifieke informatie gevonden kan worden.
• geeft binnen 24 uur een reactie op vragen gesteld op het BBF.
• stemt af met (de) vakinhoudelijk deskundigen en de Examenlijn en van het College voor
Toetsen en Examens.

ONZE IDEALE KANDIDAAT:
• is ingevoerd in het vmbo onderwijs in het bijzonder de beroepsgericht component ervan. Het
geniet sterke voorkeur dat een moderator eveneens goed ingevoerd is en ervaring heeft met
de inhoud van het profielvak D&P.
• heeft ervaring in de afname van de centrale examens (cspe’s) voor dit vakgebied; inclusief de
voorbereiding van de afname hiervan.
• is vakinhoudelijke deskundig op tenminste het niveau van het hoger onderwijs.
• is communicatief vaardig.
• kan, indien nodig, daadkrachtig interveniëren in de discussies op het besloten forum.
• is sensitief en weet gepast te reageren in een discussie.
• is ICT-vaardig.
• is beschikbaar voor een inwerkperiode (januari, 15 à 20 uur) en tijdens de voorbereiding- en
afnameperiode van de examens (februari tot en met juli 2024).
• is geen lid van een constructiegroep van Cito of van een vaststellingscommissie.

HET IS EEN PRE ALS JE:
– deskundigheid hebt op het gebied van toetsing en examinering.
– ervaring en/of aantoonbare affiniteit met het vmbo hebt.
Het is belangrijk dat je als moderator onafhankelijk bent. Daarom zoeken wij kandidaten die niet
betrokken zijn bij de ontwikkeling van commerciële leermaterialen, geen bestuurlijke functie hebben in
een vakvereniging en geen andere functies vervullen die de onafhankelijkheid in de weg staan.

BESCHIKBAARHEID
Mogelijk doen we tijdens de examenperiode ook af en toe een beroep op jou in de avonduren en/of in het weekend. Alle werkzaamheden voor het besloten discussieforum kunnen thuis worden uitgevoerd.

VERGOEDING
Voor het uitvoeren van het werk als moderator krijg je een overeenkomst van opdracht. Hier hoort een vergoeding bij volgens de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Over het algemeen blijf je als moderator in dienst bij je werkgever. Die stelt je dan vrij om voor het CvTE een opdracht uit te voeren. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding. Als er geen sprake is van een vrijstelling, keren we de vergoeding (privé of zakelijk) aan je uit.

SOLLICITEREN
Je kunt jouw sollicitatie richten aan:
het Platform vmbo Dienstverlening en Producten,
t.a.v. : Karin Verschoor
e-mail: kverschoor@platformdenp.nl
Het platform ontvangt jouw sollicitatie graag vóór 3 november 2023.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elsa Postma, clustermanager beroepsgerichte vakken vmbo via e.postma@cvte.nl of 06 29 68 32 78.

HET COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS
Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het CvTE zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens vo.
Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vmbo, havo en vwo:
▪ het vaststellen van de centrale examens.
▪ het specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen.
▪ het verder ontwikkelen van de centrale examens.
Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies.
Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie is te vinden op www.cvte.nl.
* Het aantal uren is op dit moment nog indicatief en gebaseerd op afgelopen schooljaar.