Voion

Veilige praktijklokalen D&P

Een van de onderwerpen die regelmatig aan de orde komen tijdens netwerkbijeenkomsten is de veiligheid bij de praktijklessen van D&P. Er spelen veel vragen rond veiligheid in bijvoorbeeld de techniek- en kooklessen. Docenten vragen om handvatten om veilig en bekwaam de lessen te kunnen verzorgen. Veilig (leren) werken is misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde voor alle vmbo-profielen. Een goede veiligheidscultuur begint bij aanwezigheid van kennis en goed gedrag. Een docent die veiligheid belangrijk vindt, wordt door leerlingen gevolgd. Soms liggen prioriteit, beheersbaarheid en betaalbaarheid en noodzaak ver uit elkaar.

Er is veel dat we kunnen doen om risico’s zo klein mogelijk te maken. Daarom heeft het Platform vmbo D&P samen met Voion een website speciaal voor het profiel D&P ontwikkeld met informatie over wet- en regelgeving, machine-instructiekaarten en checklists voor praktijklokalen en machines. Hierbij zijn docenten betrokken uit het netwerk van het Platform vmbo D&P die affiniteit hebben met dit onderwerp. Voor meer informatie, kijk op www.veiligepraktijklokalen.nl.

www.voion.nl