Waarom … wel?

Bericht van Marion Winkelhuis (bestuurslid Vereniging Platform vmbo D&P)

In februari 2023 houden we onze ledenvergadering. Ik zal dan terugtreden als lid van het bestuur van de Vereniging Platform vmbo Dienstverlening en Producten en de raad van toezicht van de Stichting vmbo Dienstverlening en Producten.

Ik ben destijds toegetreden omdat ik als directeur van een actieve en bevlogen D&P-school het gevoel had iets te willen/moeten terugdoen voor de professionele ondersteuning die wij jarenlang bij de doorontwikkelingen van dit ondernemende vmbo-profiel op SG Newton hebben mogen ontvangen van het platform. Ik kan het elke directeur aanraden. Lees verder.

Los van het feit dat je toetreedt tot een warme club van enthousiaste gelijkgestemden en de tijdsinvestering beperkt is, blijf je dankzij deelname aan vergaderingen en overleggen goed op de hoogte van de nieuwste onderwijsontwikkelingen, zoals die met betrekking tot de beroeps- en praktijkgerichte programma’s voor vmbo en havo.

Je kunt invloed uitoefenen door mee te praten over acties die het platform, onder leiding van directeur Barbera Wiersma, onderneemt richting o.a. de Stichting Platforms vmbo (SPV), het ministerie van OCW, de MBO Raad, het Platform TL of SLO.

Interessant. Je zit gewoon op de eerste rij en dat levert actuele kennis op en een goed netwerk waarvan je, zo is mijn ervaring, profiteert in je dagelijkse werkzaamheden als schooldirecteur.

* Is je school lid van het Platform vmbo D&P en wil je deelnemen aan het bestuur van het platform? Stuur dan een mail naar info@platformdenp.nl voor meer informatie.*