Algemene Ledenvergadering

Vereniging Platform vmbo Dienstverlening en Producten

Wat:                       Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Platform vmbo Dienstverlening en Producten
Wanneer:              Woensdag 7 februari 2024
Tijd:                        16.00-17.00 uur
Waar:                     Online - via Teams

Toelichting:
Tijdens de ALV kijken we terug op het afgelopen schooljaar en lichten we het jaarverslag 2022-2023 toe. We werpen ook een blik op de toekomst van het Platform vmbo D&P. Zo wil het bestuur een voorstel doen om de governance en structuur van de Stichting en de Vereniging Platform vmbo D&P te vereenvoudigen. In de bijlagen treft u de agenda en overige stukken die behandeld zullen worden tijdens deze ALV.

Het bestuur is ook op zoek naar een nieuw bestuurslid. Een schoolleider die het vmbo en het onderwijsprogramma van Dienstverlening en Producten een warm hart toedraagt. Daarom nodigen we personen die zich als bestuurslid verkiesbaar willen stellen uit zich hiervoor aan te melden. Dit kan door bij de inschrijflink aan te geven in het desbetreffende vakje dat je interesse hebt in deze functie. Tijdens de ALV worden deze personen uitgenodigd om zich kort voor te stellen en een toelichting te geven op hun motivatie. Klik hier voor de omschrijving van het profiel van bestuurslid.

Mocht je verhinderd zijn, dan word je vriendelijk verzocht een plaatsvervanger af te vaardigen die over eenzelfde mandaat beschikt. Je kunt tot 72 uur voor de ALV schriftelijk vragen stellen over de onderwerpen die op de agenda staan, dit kan via de inschrijflink. Ter vergadering kunnen uiteraard ook vragen gesteld worden. De vragen worden zo veel mogelijk tijdens de vergadering behandeld en/of later gepubliceerd op onze website.