Als docent D&P steviger in het zadel

Tijdens de lessen D&P werken leerlingen vaak in groepjes of individueel aan opdrachten en projecten. Dan is het als docent D&P van het grootste belang dat je overzicht houdt, dat jij structuur hebt en jouw leerlingen deze structuur ervaren. Dit is een hele klus en vraagt om een goede balans tussen sturen en steunen. Deze balans vinden is vaak best lastig. Welke ruimte neem je als docent in de klas in? Hoe ontwikkel je eigenaarschap bij de leerlingen zonder ze aan hun lot over te laten of ze te veel te pamperen? Hoe ga je om met weerstand in de vorm van gebrek aan motivatie en ongepast gedrag? Deze zoektocht is niet eenvoudig en lijkt soms op koorddansen. Aan de ene kant voelen we de behoefte om de teugels aan te trekken en aan de andere kant lonkt het perspectief van het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid.